Kostrevc Majda, dipl.m.s.
PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA


Kontaktne informacije

Naslov: Kostrevc Majda, dipl.m.s., PATRONAŽA IN ZDRAVSTVENA NEGA, Dolga Raka 19, 8274 Raka

Telefon: 041 426 870

Elektronski naslov:

Nadomeščanje ob moji odsotnosti: Danica Lipar, dipl.m.s., Črneča vas 6, 8311 Kostanjevica na Krki tel.: 040 640 965

Delovni čas

Delovni čas po pogodbi o izvajanju programa zdravstvenih storitev z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije:

ponedeljek, torek, sreda, četrtek, petek, od 7:00 do 15:00.

sobota, nedelja in prazniki po dogovoru.

Obseg terena

Obseg terena, kjer izvajam polivalentno patronažo in zdravstveno nego bolnika na domu:

Raka z okolico: Ardro, Brezje, Celine, Dedni vrh, Dobrova, Dolenja vas, Dolga Raka, Gmajna, Goli vrh, Gradišče, Jelenik, Koritnica, Kržišče, Mali Koren, Mikote, Planina, Pijana gora, Podlipa, Podulce, Površje, Pristava, Ravno, Sela, Smednik, Straža, Videm, Vrh, Zabukovje, Zaloke.

Velika vas, Gorenja vas, Veniše, Gorica, Jelše.

Objava pristojnih oseb po Zakonu o pacientovih pravicah: Ur.l.: Št.. 003-02-2/2008-2 in obvestilo o možnosti zastopanja ali druge pomoči s strani zastopnika

Osebe, ki so pristojne za sprejemanje in obravnavo zahteve za prvo obravnavo krš¡itve pacientovih pravic.

Zastopnik pacientovih pravic

NOVO MESTO

Robert Sotler
Prostori Zavoda za zdravstveno varstvo Novo mesto
Mej vrti 5
8000 Novo mesto

Tel. številka: 051 385 485
E-pošta:

Uradne ure:
Ponedeljek od 18:00 do 21:00
Sreda od 15:00 do 20:00

Uradne ure po telefonu in naročanje:
Ponedeljek in sreda od 7:00 do 9:00 in v času uradnih ur.

Pristojna oseba za sprejem in obravnavo zahteve za prvo obravnavo kršitve pacientovih pravic v Patronaži in zdravstveni negi:
Kostrevc Majda, Dolga Raka 19, 8274 Raka, telefon: 041 426 870, e-naslov:

Prvo zahtevo lahko vložite ustno vsak delovni dan od 7.00 do 7.30 v prostorih pisarne Dolga Raka 19, 8274 Raka, ali po pošti, ali po e-pošti.

V primeru, če ne soglašate, da bi prvo zahtevo vložili pri Kostrevc Majdi, lahko prvo zahtevo vložite pri:
Danici Lipar, Patronaža in zdravstvena nega, Črneča vas 6, Kostanjevica na Krki, telefon: 040 640 965, e-naslov: , ali pri osebnem zdravniku.